The premier destination for premium listings. Submit Your Listing Now »

Richard Gürlich; Business Transactions & Real estate; Czech & English; Prague, Czech Republic 0 5 0 0

Richard Gürlich; Business Transactions & Real estate; Czech & English; Prague, Czech Republic

  • 2035 Views
Only registered users can save listings to their favorites
Richard Gürlich; Business Transactions & Real estate; Czech & English; Prague, Czech Republic

Naše advokátní kancelář je členem AEA (mezinárodní sdružení advokátů) a poskytuje služby na vysoké profesionální úrovni.

Při poskytování právních služeb spolupracujeme s externími odborníky, zejména s daňovými poradci, soudními znalci a překladateli. Kancelář rovněž spolupracuje s dalšími advokátními kancelářemi, zejména při řešení složitějších a objemnějších případů. I v takovémto případě je za práci provedenou pro klienta naší kanceláře zodpovědný advokát, s nímž se klient na poskytování právních služeb domluvil.

Potřebujete-li právní pomoc nebo zastoupení, jsme zde pro Vás! Právní služby poskytujeme po celém území České republiky v českém a anglickém jazyce.

Our law firm is a member of the AEA (International Bar Association) and provides services on a high professional level. In providing legal services we cooperate with external experts, especially with tax advisors, court experts and translators. Office is also cooperating with other law firms, especially when dealing with complex and voluminous cases. Even in this case, for work done for the client of our office responsible lawyer with whom the client in providing legal services finished. If you need legal advice or representation, we are here for you! We provide legal services throughout the territory of the Czech Republic in Czech and English.

Contact Details

Send To A Friend

Get Directions